Historie - HWF 2023

Přejít na obsah
Historie
zpracování dřeva v Hluboké nad Vltavou

Sudárna
V roce 1870 zřídil obchodník Philipp Stein v Podskalí továrnu na sudy jako jednu z nejstarších svého druhu v českých zemích. Poněvadž však kněžnu Schwarzenbergovou rušil neustálý hluk doléhající až do zámeckých komnat, přestěhovala se sudárna do dnešních míst poblíž hlubockého nádraží. Jelikož dobře prosperovala, mohlo již roku 1873 dojít k prvnímu rozšíření. Po zakladateli zdědil zkvétající podnik jeho synové Wolfgang, David, Viktor a Josef Steinovi. V letech 1919-1922 byly přistavěny další bednářské dílny. Továrna pak zaměstnávala kolem 190 dělníků (bednáři bývali na Hluboké pokládáni za elitu) a byla opatřena moderním strojovým zařízením.
Vyráběly se tu jednak (z dubového dřeva, dováženého ze Slovenska a Polska) transportní i ležácké sudy na pivo, víno a lihoviny, jednak (z modřínového dřeva) rozměrné průmyslové kádě do koželužen, kovohutí, papíren či lihovarů. Sudy byly určeny převážně na vývoz. Zdejší dělníci sestavovali dokonce i konstrukce vysokých louhárenských věží.Na počátku okupace byla sudárna jakožto židovský majetek zabavena a připadla rakouskému podnikateli R. Stromblovi, který se pustil do radikální přestavby celého areálu. Poté převzaly firmu jeho děti, po osvobození pak byla znárodněna a přejmenována na Jihočeskou továrnu na sudy.
his1
Po roce 1948, kdy stále zaměstnávala na dvě stovky dělníků, se stala součástí národního podniku Zadrev Olomouc, posléze se roku  1953 opět vytvořily samostatné Jihočeské sudárny n. p., k nimž náležel ještě stejný závod v Táboře a dalších šest provozů. S platností od 31. března 1955 byla hlubocká sudárna přičleněna k Jihočeským dřevařským závodům n. p. České Budějovice, pod nimiž setrvala ještě další čtyři desetiletí. Ještě k roku 1959 je uváděno, že se tu vyráběly sudy a kádě od jednoho až po 5.000 hektolitrů. V šedesátých letech však v potravinářském průmyslu zcela převládly hliníkové sudy a produkce dřevěných ztrácela odbyt, až byla nakonec zastavena úplně.
-přepsáno z D. Kovář, P, Koblasa; Město jménem Hluboká; Jelmo; 1997; str.:118,119
(zdroj:http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/stara-remesla/bednarstvi.html)
his2
his3
Požár továrny 22. dubna  2003
Ještě dnes dopoledne dohašovali hasiči poslední lokální ohniska rozsáhlého požáru, který zničil Budějovickou dřevozpracující továrnu v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Oheň vypukl včera odpoledne a příčina zatím není známá. Požár, který byl jedním z největších za posledních deset let v Jihočeském kraji, se naštěstí obešel bez obětí na životech. Prokurista firmy Jan Hajný nám sdělil, že škody se budou počítat na desítky milionů. Hasiči celou noc hasili požár, který o velikonočním pondělí zachvátil dřevozpracující továrnu v Hluboké nad Vltavou. Příčinu požáru zatím policisté ani hasiči neznají, dopoledne se ale na místo dostavili experti.
sud1
sud2
sud3
sud4
Návrat na obsah